V okviru celoletnega projekta ZA PODNEBJE razpisujemo nagradni natečaj PODNEBNA NEVTRALNOST; tudi letos v sodelovanju z agencijo Energap.

Tema letošnjega natečaja je Prst in hrana.

Pričakujemo prispevke, različne izdelke na temo Prst in hrana, podnebna nevtralnost, življenje na Zemlji, v domačem kraju, razmišljanja o aktualnih ekoloških težavah in možnih rešitvah s poudarkom na ohranjanju rodovitne in zdrave prsti kot pogoju za zdravo hrano človeka in živali.

Prepustite se domišljiji in ustvarjajte: pesmi, besedila, eseje, didaktične igre, risbe, slike, trganke, plese, igrice, filme…

Dijaki lahko na natečaju sodelujete individualno, v paru ali kot skupina treh dijakov.

Prispevke pričakujemo najkasneje do 14. aprila 2023, oddane v zaprti kuverti v tajništvo šole, poslane po pošti na naslov III. gimnazija Maribor, Gosposvetska cesta 4, ali  oddane po elektronski pošti na naslov tretja-mb@tretja.si . Prispevki naj bodo ob oddaji označeni z naslovom natečaja.

Vsi prispevki naj bodo naslovljeni (tema izdelka, naslov eseja, risbe, fotografije, filma …) in polno podpisani (tudi, če bo avtorjev več) ter z navedenim razredom, ki ga dijak obiskuje. Vsi sodelujoči prejmete simbolično nagrado, nagrajence pa čaka NAGRADNA ekskurzija.

V lanskem šolskem letu smo sodelovali z gibanjem »Conscious Planet – Rešimo prst; nekaj povezav za ideje:

 

 

Oznake: