Tajnica splošne mature:

Zdenka Fišer (zdenka.fiser@tretja.si, tel. 02 250 40 42),

uradne ure: sreda 11.35 – 12.20 na Gosposvetski 4.

 

Tajnica poklicne mature:

Maja Čelan (maja.celan@tretja.si, tel. 02 250 40 75 ali 02 250 40 42),

uradne ure: četrtek 10.20 – 11.00 na Smetanovi 18 ali Gosposvetski 4.

 

Koledar in ostale informacije za splošno in poklicno maturo najdete na spletni strani: www.ric.si

Zakon o maturi

Pravilnik o splošni maturi

Pravilnik o poklicni maturi

Vse obrazce najdete na spletni strani:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/splosna-matura.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/poklicna-matura.html

Vse informacije o plačilu mature najdete na spletni strani RICa –
https://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/