Fotografije

Tudi v tem šolskem letu je naša šola nadaljevala s tradicijo darovanja krvi. III. gimnazija Maribor že osmo leto sodeluje pri krvodajalski akciji. Krvodajalske akcije se lahko udeležijo zdravi in polnoletni dijaki tretjih in četrtih letnikov predšolske vzgoje in gimnazijskega programa. Letos se je te plemenite akcije udeležilo 25 dijakov in prof. Maja Hadner. 19 dijakov je darovalo kri, 6 so jih odklonili zaradi objektivnih razlogov. 

Dijaki, ki so darovali kri: Jan Ančevski, Luka Pungartnik in Žiga Kozel iz 4.a, Martin Burulič iz 4.b, Aleks Milojević, Rene Bračič Rajšp, Marko Škrinjar, Alenka Senekovič in Luka Božovič iz 4.c, Nika Kositer iz 4.av, Eva Kebrič in Jošt Verdnik iz 4.d ter Maša Krempl, Maj Garb, Nal Pak, Jure Seifried, Žan Grandošek, Luka Kosi in Vid Krivograd iz 4.e razreda.

Pri pripravi, organizaciji in izvedbi te humanitarne akcije odlično sodelujemo z Območno organizacijo Rdečega križa Maribor, še posebej z gospo Tatjano Žižek. Lahko smo ponosni na naše dijake in profesorje, ki so pripravljeni darovati kri. 

Tovrstne dejavnosti krepijo splošne družbene vrednote  kot so sočutje, solidarnost, medsebojna pomoč, razumevanje in občutek, da ljudje, ki so v stiski, niso sami.  Ljudje smo zato na svetu, da se spoštujemo, upoštevamo in si medsebojno pomagamo. Za vašo pripravljenost pomagati bolnim in poškodovanim ljudem ter reševati življenja se vam najlepše zahvaljujemo.

 

Koordinator krvodajalske akcije na III. gimnaziji Maribor: mag. Dušan Rojko

 

 

Oznake: