Rokovnik za vpis v 1. letnik III. gimnazije Maribor v šolskem letu 2023/24

Prijavnico za vpis v 1. letnik srednje šole najdete na povezavi:  Povezava

Informacije o vpisnem postopku lahko dobite v šolski svetovalni službi:

Nina Vollmaier, prof.
tel. 02 250 40 44 med 8. in 11. uro
nina.vollmaier@tretja.si

Bojana Posavec Vaupotič, univ. dipl. ped.
tel. 02 250 40 74 med 8. in 11. uro
bojana.posavec@tretja.si