Mrežni plani pisnega ocenjevanja bodo objavljeni v začetku oktobra 2019.