Rusija

Sankt Peterburg, Gimnaziya № 209 “Pavlovskaya Gimnaziya

Aprila 2019 so nas obiskali dijaki s profesorjem in ravnateljem najstarejše peterburške gimnazije. Izmenjava je temeljila na zgodovini in književnosti obeh narodov. V izteku izmenjave smo naše nove ruske prijatelje popeljali po Sloveniji.

Septembra 2019 smo vrnili obisk v Sankt Peterburg. Očarani nad lepoto mesta in gostoljubnostjo naših gostiteljev se veselimo ponovnega snidenja v novem šolskem letu.

Mednarodna izmenjava Gimnazija 209 Pavlovskaya gimnazija Peterburg in III. gimnazija Maribor, 15.–22. september 2019
Obisk iz Sankt Petersburga, 8. – 15. april 2019
Mednarodna izmenjava – članek v Večeru, 12. april 2019

Hrvaška

Zagreb, III. gimnazija Zagreb

Decembra 2018 smo prvi gostili dijake, gospo ravnateljico in profesorici tretje najstarejše zagrebške gimnazije. Rdeča nit izmenjave je bila gledališka dejavnost in tako so dijaki obeh šol, ki so člani dramskih skupin, skupaj sodelovali v predstavi MAN IN BLACK: JOHNNY CASH (mentorji: Aleksandra Adam Knez, Ivica Knez, Alja Šulić). Veselimo se vabila v božični Zagreb decembra 2020.

Obisk III. gimnazije Zagreb, december 2019
Man in black, Zagreb, maj 2019

Mednarodna izmenjava s III. gimnazijo Zagreb, december 2018

Poljska

Gliwice, II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego w Gliwicach

V sodelovanju z II. gimnazijo Maribor smo se na Poljsko prvič odpravili novembra 2015. Vsako šolsko leto so dijaki naše šole odhajali v Gliwice jeseni, v pomladnem času pa so nam poljski prijatelji obisk vrnili. Izmenjave so potekale v znamenju zgodovine, kulture in jezika obeh narodov.

V šolskem letu 2019/20 sodeluje naša šola kot partnerica  skupaj z Gimnazijo in srednjo kemijsko šolo Ruše ter II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego w Gliwicach v dveletnem projektu v okviru programa Erasmus+ KA2, Kritično do alternativnih dejstev – FACT – Fighting Alternative Facts with Critical Thinking. Projektno skupino III. gimnazije Maribor sestavljajo Mihaela Korošak, prof., Janja Petar Ipšek, prof. in Marija Frangež, prof. Pet dijakov se udeleži izmenjave na Poljskem, ostali dijaki 2. letnika (gimnazija) so vključeni v projekt preko platforme eTwinning in projekta PODVIG v času obiska obeh partnerskih šol.

Mendnarodna izmenjava Gliwice, Poljska, oktober 2019
Izmenjava dijakov - Poljska, marec 2019
Mednarodna izmenjava s Poljsko, april 2018
Mednarodna izmenjava dijakov iz Poljske, april 2018
Mednarodna izmenjava dijakov – Poljska, 2018
Mednarodna izmenjava dijakov III. in II. gimnazije Maribor, Gliwice 2015

Japonska

Japonska na Tretji, 23. april 2019
Anime, manga, Japonska, december 2018
Japonska – pogovor, 11. december 2017

Ostale povezave:

http://www.tretja.si/predstavitev-japonske-december-2016/              (13. ali 19. 12. 2016)

http://www.tretja.si/files/2020/02/U3P_GlasiloA4-_2020_SPLET.pdf     (str. 10 in 11)

http://www.tretja.si/files/2019/02/U3P_GlasiloA4-_2019_1.pdf             (str. 10 in 11)

http://www.tretja.si/files/2017/02/Utrip_2017.pdf                               (str. 22)