Tajnica splošne mature:

Zdenka Fišer (zdenka.fiser@guest.arnes.si, tel. 02 250 40 42),

uradne ure: sreda 10.20 – 11.05 na Gosposvetski 4.

 

Tajnica poklicne mature:

Maja Čelan (maja.celan@guest.arnes.si, tel. 02 250 40 75 ali 02 250 40 42),

uradne ure: ponedeljek 12.00 – 12.45 na Smetanovi 18 ali Gosposvetski 4.

 

Koledar in ostale informacije za splošno in poklicno maturo najdete na spletni strani: www.ric.si

Zakon o maturi

Pravilnik o splošni maturi

Pravilnik o poklicni maturi