Postopek pri izdaji Izpisa iz evidence (dvojnik spričevala, nadomestno spričevalo)

Vloga za izpis iz evidence

 

 

V šolskem arhivu hranimo uradno dokumentacijo o pridobljeni izobrazbi od 1. septembra 2003 dalje.