Dijaška skupnost je del  organizacije šolskega in obšolskega življenja ter dela dijakov na šoli. Zastopa interese dijakov in se zavzema za njihovo uresničevanje. Združevanje dijakov zagotavljata Konvencija o otrokovih pravicah in Pravilnik o šolskem redu za srednje šole. Šolska dijaška skupnost se združuje v Dijaško organizacijo Slovenije. Člani Dijaške skupnosti III. gimnazije Maribor so vsi dijaki šole. Na ravni šole jih predstavljajo predstavniki vseh razredov na šoli in vodstvo Dijaške skupnosti. Predsednik in podpredsednica Dijaške skupnosti se udeležujeta sej parlamenta Dijaške organizacije Slovenije (DOS), ki potekajo v prostorih Državnega zbora Slovenije.

Predstavniki Dijaške skupnosti III. gimnazije Maribor
Predsednica: Kaja Pučko, 4. b
Podpredsednica (gimnazija): Anja Jager, 3. e
Podpredsednica (predšolska): Doroteja Čeh, 4. bv
Tajnica: Manja Žavcar, 3. d
Predstavnici dijakov v Svetu šole: Kaja Pučko, 4. b  in Doroteja Čeh, 4. bv

Mentorici: Nataša Korošec, prof. in mag. Janja Divjak

Volitve – maj 2019

Poslovnik o poteku volitev predsednika DS

Statut dijaške skupnosti III.gimnazije